Tansania / Baobab

18 Tage Reise mit maximal 12 Reiseteilnehmern