Südafrika / Outeniqua

15 Tage Reise mit maximal 12 Reiseteilnehmern