Tansania/ Serengeti

15 Tage Reise mit maximal 12 Reiseteilnehmern