Kuba / Cohiba

20 Tage Reise mit maximal 12 Reiseteilnehmern