Namibia / Himba

16 Tage Reise mit maximal 12 Reiseteilnehmern