Namibia & Südafrika / Gondwana

20 Tage Reise mit maximal 12 Reiseteilnehmern